Skip to main content

Koncepcia parkovísk na sieti ŽSR v kontexte hľadania nástrojov na podporu verejnej osobnej dopravy (13.12.2017, BA)

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy Vás pozýva na prednášku Ing. Antona Kukučku, ktorá sa bude konať 13.12.2017 v Bratislave.

pozvánka