Skip to main content

Stretnutie zástupcov ČSVTS a ZSVTS v Bratislave 2017

Na základe pozvania ZSVTS sa v polovici decembra 2017 uskutočnilo stretnutie zástupcov dvoch partnerských zväzov: ČSVTS a ZSVTS v Dome ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave. V prvý deň stretnutia sa uskutočnila spoločná návšteva divadelného predstavenia („Letmý sneh“ v divadle Astorka Korzo ´90), druhý deň sa konalo oficiálne rokovanie zástupcov oboch Zväzov. Prerokované otázky: Informácie o činnosti oboch partnerov, Špecifické projekty ČSVTS a ZSVTS, Propagačné aktivity, Informácia o príprave WEC 2023 – World Engineering Convent v Prahe. Za ČSVTS sa stretnutia zúčastnili: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING (predseda ČSVTS), doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING (prezident Českého Národného Výboru FEANI a miestopredseda ČSVTS), Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING (generálna sekretárka ČNV FEANI) a Ing. Zora Vidovencová (vedúca kancelárie predsedu ČSVTS). Za ZSVTS boli prítomní: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING (prezident), Ing. Dušan Ferianc (viceprezident pre rozvoj a investičnú činnosť), Ing. Božena Tušová (viceprezidentka pre vedu, techniku a vzdelávanie), Ing. Eva Smrčková, CSc.) predsedníčka Kontrolnej komisie), Ing. Anton Bittner, MBA (riaditeľ), Ing. Pavol Radič, EUR ING (člen Predsedníctva), Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING (vedúci Úseku vedy a techniky). Boli preroované nasledovné otázky: Informácie o činnosti oboch partnerov, Špecifické projekty ČSVTS a ZSVTS, Propagačné aktivity, Informácia o príprave World Engineering Convent (Praha, 2023). K hlavným záverom rokovania patrili: pokračujúca spolupráca na projektoch ENG CARD a EUR ACE, spolupráca na podujatí Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2018 a ďalšie.