Skip to main content

Medzinárodné ocenenie prof.Petráša

V dňoch 22. – 25. 5. 2016 sa v dánskom meste Aalborg uskutočnil 12. svetový kongres CLIMA 2016, organizovaný Európskou federáciou združení v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie – REHVA.
V predvečer kongresu, na 60. valnom zhromaždení REHVA, bol  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS i predseda SSTP, a profesor na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ocenený najvyšším vyznamenaním tejto Európskej federácie – Zlatá medaila REHVA, za celoživotný prínos pre REHVA a prínos pre rozvoj vedy a techniky v oblasti technických zariadení budov.