Skip to main content

Návšteva delegácie ČSVTS v Bratislave

Na pozvanie nášho Zväzu pricestovala na Slovensko delegácia Českého zväzu vedeckotechnických spoločností v zložení: Ing. Ludmila Mutínská (predsedníčka Dozornej rady ČSVTS), Ing. Pavel Tersch (člen Predsedníctva ČSVTS), Ing. Zora Vidovencová (vedúca kancelárie predsedu ČSVTS). Predmetom stretnutia boli rokovanie o spolupráci našich Zväzov, výmena skúseností s riadením účelových zariadení Zväzov i plánované budúce spoločné aktivity. Veľká pozornosť bola venovaná spolupráci na projekte ENG CARD, ďalej plakete za rozvoj spolupráce i informáciám o národnej sústave povolaní v SR, akreditácii inžinierskych technických študijných programov. Stretnutia sa za ZSVTS zúčastnili: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING (prezident ZSVTS), Ing. Božena Tušová (viceprezidentka pre vedu, techniku a vzdelávanie ZSVTS, Ing. Dušan Ferianc, EUR ING (viceprezident pre rozvoj a investičnú činnosť ZSVTS), Ing. Eva Smrčková, CSc. (predsedníčka Kontrolnej komisie ZSVTS), Ing. Dušan Jamrich (riaditeľ ZSVTS). Okrem oficiálnych rokovaní sa zástupcovia oboch delegácií zúčastnili kultúrneho predstavenia, ktoré bolo v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave – Plné vrecká peňazí. Snímka zobrazuje nasledovné osobnosti: zľava: pp. Vidovencová, Jamrich, Mutínská, Tersch, Petráš, Tušová, Ferianc, Smrčková.