Skip to main content

Nový riaditeľ ZSVTS

Na zasadnutí Rady ZSVTS v septembri 2015 prezentoval Ing. Dušan Jamrich, doterajší projektový manažér ZSVTS, svoje predstavy a vízie o riadení sekretariátu ZSVTS i o svojom príspevku k smerovaniu ZSVTS. Stal sa víťazom konkurzného konania na funkciu riaditeľa ZSVTS, ktoré vyhlásil Zväz po odchode  Ing. Roberta Brežného, PhD., bývalého riaditeľa ZSVTS. Ing. Jamrich má ekonomické vzdelanie a prax v riadení ekonomických útvarov spoločností. Okrem finančnej  problematiky sa vo svojej praxi venoval  i projektovému riadeniu a systémom hodnotenia zamestnancov. Za najdôležitejšie úlohy svojho   pôsobenia vo Zväze považuje: finančnú stabilitu, zvýšenie efektívnosti činností Zväzu, rozvoj nových aktivít a možností ich financovania.  Členovia Rady verejným hlasovaním zvolili Ing. Jamricha za nového riaditeľa ZSVTS. Blahoželáme a prajeme mu veľa elánu a nápadov v práci.