Skip to main content

Podpis dohody so spoločnosťou Investeers

V rámci snahy vedenia ZSVTS vyhľadávať nové partnerstvá a možnosti financovania rozvojových projektov nielen svojich, ale i členských organizácií, nadviazalo ZSVTS spoluprácu so spoločnosťou Investeers, a.s. Táto spoločnosť so širokým zameraním sa okrem iného  zaoberá financovaním projektov a start-up projektov, ktoré prinášajú inovatívne a unikátne riešenia v oblasti vedy a techniky a vytvára tak predpoklady na ich širšie uplatnenie v praxi. V rámci programu rokovania Rady ZSVTS vystúpil s krátkou prezentáciou predseda predstavenstva Investeers, a.s. pán Radoslav Vašina.  V prezentácii stručne predstavil svoju spoločnosť a naznačil možné formy a spôsoby spolupráce so ZSVTS v nasledujúcom období. Po ukončení vystúpenia reprezentanta spoločnosti Investeers, a.s. nasledovalo slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci medzi spoločnosťou Investeers, a.s. a ZSVTS v oblasti vyhľadávania a podpory inovatívnych nápadov v oblasti vedy a techniky. Želáme im plodnú spoluprácu a mnoho inovatívnych nápadov a projektov zavedených do praxe

.dohoda-s-investeers-a-s