Skip to main content

Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Molekulárno-biologické skúšobné metódy v kontrole kvality a bezpečnosti potravinového reťazca
typ: školenie
termín: I. polrok 2021
miesto: ÚKSÚP Bratislava
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
popis: Cieľom podujatia je pravidelné školenie pracovníkov rezortu MPRV SR v oblasti kontroly kvality a bezpečnosti primárneho potravinového reťazca.

====================================================================

názov: Diagnostika karanténnych rastlinných patogénov
typ: seminár
termín: I. polrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: michaela.hudecová@uksup.sk
popis: Seminár je určený pre pracovníkov rezortu MPRV SR a je zameraný na fytodiagnostiku aktuálnych patogénov a nové diagnostické metódy v súvislosti s nariadením (ES) 882/2004 a EPPO.

====================================================================

názov: Kontrola odrodovej pravosti a čistoty osív a merkantilu
typ: seminár
termín: II. polrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
popis: Seminár je určený pre výrobcov osív a pracovníkov rezortu MPRV SR.

====================================================================

názov: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín
typ: konferencia
termín: II. polrok 2021
miesto: VÚRV Piešťany
kontakt: miroslava.feketova@uksup.sk
popis: Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou ponúka nové informácie z oblasti genetiky a šľachtenia kultúrnych rastlín.

====================================================================

názov: 37. MFF Agrofilm Nitra 2021 a Agrofilm pre prax, pofestivalové premietanie
typ: filmový festival
termín: II. polrok 2021
miesto: mestá SR
kontakt: lubomir.horvath@atpublishing.sk
popis: Účasť v národnej porote MFF Agrofilm 2021 a Pofestivalové premietanie vybraných filmov 36. ročníka MFF Agrofilm pre školy, osvetové zariadenia a inštitúcie, spojené s odborným výkladom a diskusiou.

====================================================================