Skip to main content

Slovenská sklárska spoločnosť

====================================================================

názov: SOLID STATE CHEMISTRY 2021
typ: 14. medzinárodná konferencia
termín: 13.-17.6.2021
miesto: TnUAD v Trenčíne, Trenčín
kontakt: https://funglass.eu/ssc2020/
popis: Medzinárodná konferencia, na ktorej sa budú prezentovať nové koncepty, prístupy, základné chápanie ako aj aspekty použitia anorganických materiálov.

====================================================================

názov: ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCIA O SKLE 2021
typ: konferencia
termín: rok 2021
miesto: Hotel Duo, Praha
kontakt: marek.liska@tnuni.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná prezentácii nových výsledkov vedy a výskumu z oblasti skla.

====================================================================

názov: Odborná exkurzia vo výrobnom sklárskom závode
typ: exkurzia
termín: bude určený
miesto: Vetropack Nemšová, s.r.o. alebo Rona, a.s. Lednické Rovne
kontakt: vrabel@rona.sk
popis: Exkurzia pre členov SSS a ZSP SR s cieľom oboznámiť ich s technológiou výroby skla.

====================================================================

názov: Najlepšia diplomová práca
typ: ocenenie
termín a miesto: jún 2021, FPT TnUAD v Trenčíne, Púchov
kontakt: vrabel@rona.sk
popis: Vyhodnotenie najlepšej diplomovej práce so sklárskou problematikou.

====================================================================