Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku

====================================================================

názov: Kurz Tribotechnik
typ: kurz
termín: rok 2021
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com
popis: Kurz je  určený pre pracovníkov z technickej oblasti starostlivosti o základné prostriedky, a to pre výkon a organizáciu tribotechniky, tribotechnickej diagnostiky a analýzy mazív podľa normy ISO 18436–4.

====================================================================

názov: Tribotechnika v praxi 2021
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2021
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com
popis: Konferencia je určená pre absolventov kurzov TRIBOTECHNIK, akreditovaných pracovníkov kvalifikačných stupňov TRIBOTECHNIK podľa ISO 17 024 v zmysle smernice COP-02-07 a technických pracovníkov z odboru tribológie a tribotechniky. Na konferencii si pripomenieme 50. výročie (10.5.1971) založenia OS pre tribológiu a tribotechniku.

====================================================================

názov: Konzultačná a poradenská služba SSTT
typ: poradenstvo
termín: rok 2021
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com, stopka@tribex.sk
popis: Odborníci zo SSTT poskytnú informácie a technickú podporu nielen členom SSTT, ale aj ďalším záujemcom a organizáciám pri riešení tribologických a tribotechnických problémov.

====================================================================

názov: Vydávanie tribotechnických informácií
typ: publikačná činnosť
termín: štvrťročne 2021
kontakt: www.intertribo.sk
popis: Elektronické noviny pre členov SSTT a ostatných odborníkov a záujemcov o tribotechnické informácie.

====================================================================