Skip to main content

Slovenská zváračská spoločnosť

====================================================================

názov: Požiadavky na kvalitu vo zváraní
typ: seminár
termín: január až december 2021
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Poprad, Prešov
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad základných požiadaviek na kvalitu podľa noriem radu EN ISO 3834 a súvisiacich predpisov.

====================================================================

názov: ZVAR 2021
typ: súťaž
termín: január až december 2021
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Súťaž určená pre amatérskych fotografov je zameraná na ocenenie technických fotografií v týchto okruhoch: Krásy zvárania, Človek a zvar, Čo nás pri zváraní trápi.

====================================================================

názov: Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
typ: seminár
termín: január až december 2021
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, Poprad
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad novej normy systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001

====================================================================

názov: Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
typ: seminár
termín: január až december 2021
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Výklad  systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

====================================================================

názov: Klub zváračov
typ: seminár
termín: február až december 2021
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom je odovzdávanie skúseností z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

====================================================================

názov: IDEB 2021
typ: zájazd na výstavu
termín: 2.-4.3.2021
miesto: Brno – Výstaviště MSV
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky.

====================================================================

názov: Moderné metódy výroby stavebných strojov 2021
typ: konferencia
termín: marec 2021
miesto: Západné Tatry, obec Zuberec
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Podujatie je určené slovenským výrobcom stavebných strojov a zariadení pracujúcich v stavebníctve a výrobcom oceľových konštrukcií veľkých hrúbok.

====================================================================

názov: Kvalita vo zváraní 2021
typ: konferencia
termín: 28.-30.4.2021
miesto: Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: 21. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a deštrukčného skúšania materiálov.

====================================================================

názov: Cena SZS pre študentov/maturantov SPŠS
typ: ocenenie
termín: apríl – jún 2021
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom je vyhodnotenie kvality odborných maturitných prác.

====================================================================

názov: Bezpečnosť technických zariadení 2021
typ: konferencia
termín: apríl 2021
miesto: Wellness hotel Chopok v Liptovskom Mikuláši
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľ je poskytnúť aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení týmto účastníkom: manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.

====================================================================

názov: Cena SZS pre riešiteľov ŠVOČ
typ: ocenenie
termín: apríl – november 2021
miesto: Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Zvolen, Prešov, Košice
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom je vyhodnotenie prác študentov zapojených do ŠVOČ na technických fakultách v SR zameraných na strojárenstvo.

====================================================================

názov: 27. medzinárodný strojársky veľtrh 2021 – Nitra
typ: zájazdy na MSV
termín: 25.-28.5.2021
miesto: Agrokomplex Nitra
odchody z Bratislavy, Trenčína, Vrútok, Zvolena a Trenčína
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom zájazdu je zabezpečiť pre členov SZS dopravu na výstavisko Agrokomplex v Nitre, parkovacie miesta v priestoroch výstaviska, vstupenky na MSV a podmienky k nadviazaniu kontaktov s vystavovateľmi.

====================================================================

názov: EUROWELDING 2021
typ: konferencia
termín: 26.-29.5.2021
miesto: Agrokomplex v Nitre
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom podujatia je oboznámenie širokej odbornej a laickej verejnosti s novými poznatkami z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

====================================================================

názov: Cena SZS za záverečné práce študentov II. a III. stupňa
typ: ocenenie
termín: máj – november 2021
miesto: Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Zvolen, Prešov, Košice
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom je ocenenie záverečných prác študentov technických fakúlt zameraných na strojárenstvo. Ocenenie sa udeľuje v troch kategóriách: „Cena SZS za bakalársku prácu“; „Cena SZS za inžiniersku prácu“ a „Cena SZS za doktorandskú prácu“.

====================================================================

názov: Regionálne kolá „Majstrovstiev SR vo zváraní 2021“
typ: súťaž
termín: jún – november 2021
miesto: Košice, Prešov, Humenné, Brezno, Poprad, Žilina, Zvolen, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: SZS a spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. pripravili ďalší ročník súťaže, ktorej cieľom je prezentácia zvárania ako súťažnej disciplíny a výber najlepších kandidátov z jednotlivých kôl na celoslovenské finále.

====================================================================

názov: Medzinárodní strojírenský veletrh 2021 – Brno
typ: zájazd
termín: 13.-17.9.2021
miesto: Brno – Výstaviště MSV
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

====================================================================

názov: Národné dni zvárania 2021
typ: konferencia
termín: 22.-24.9.2021
miesto: Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina, Nízke Tatry
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: XII. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a skúšania materiálov.

====================================================================

názov: Majstrovstvá SR vo zváraní 2021
typ: súťaž
termín: november – december 2021
miesto: Košice
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Celoslovenské finále.

====================================================================

názov: Zváranie 2021
typ: konferencia
termín: 10.-12.11.2021
miesto: Tatranská Lomnica
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom 49. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií.

====================================================================

názov: 3x NAJ prednášateľ SZS
typ: ocenenie
termín: január – november 2021
záverečné vyhodnotenie 11.11.2021
miesto: Tatranská Lomnica
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom je vyhodnotenie kvality prednášateľov v troch kategóriách: „NAJpútavejší prednášateľ“,  „NAJlepší prednášateľ“ a „NAJorginálnejší prednášateľ“.

====================================================================