Skip to main content

Slovenský komitét pre vedecké riadenie

====================================================================

názov: Bylinky, akupresúra (a.i.) v riadení kvality života v jeho „jeseni“9
typ: seminár
termín: marec 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár určený pre širokú verejnosť  v oblasti prevencii a liečení chorôb

====================================================================

názov: Environmentálne orientovaná firma – konkurenčná výhoda
typ: seminár
termín: apríl 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Podujatie určené pre širokú verejnosť a  má za cieľ oboznámiť auditórium s prístupmi, ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom ekologických inovácií.

====================================================================

názov: Vybrané prognostické a kreatívne metódy v inovačnej praxi
typ: seminár
termín: apríl 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť; jeho cieľom je oboznámiť auditórium s aplikáciou vybraných prognostických a kreatívnych metód.

====================================================================

názov: Hodnotová analýza ako nástroj pri praktickej realizácii  inovácií
typ: seminár
termín: apríl 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť; jeho cieľom je oboznámiť auditórium s aplikáciou hodnotovej analýzy ako univerzálneho nástroja realizácii inovácií.

====================================================================

názov: Bylinky, akupresúra (a.i.) v riadení kvality života v jeho „jeseni“10
typ: seminár
termín: jún 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár určený pre širokú verejnosť v oblasti prevencii a liečení chorôb

====================================================================

názov: Product benchmarking application
typ: seminár
termín: október 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár v anglickom jazyku pre oblasť manažmentu inovácií s orientáciou na environmentálne inovácie.

====================================================================

názov: Bylinky, akupresúra (a.i.) v riadení kvality života v jeho „jeseni“11
typ: seminár
termín: október 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár určený pre širokú verejnosť v oblasti prevencii a liečení chorôb

====================================================================

názov: Lifecycle assesment and benchmarking methodology
typ: seminár
termín: október 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Odborný seminár v anglickom jazyku pre oblasť manažmentu inovácií.

====================================================================

názov: Environmentálne orientovaná firma – konkurenčná výhoda
typ: seminár
termín: december 2021
miesto: Bratislava
kontakt: molnar.pav@gmail.com
popis: Podujatie určené pre širokú verejnosť a  má za cieľ oboznámiť auditórium s prístupmi, ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom ekologických inovácií.

====================================================================

názov: Odborné podujatie k aktuálnym témam spoločenského diania
typ: seminár
termín: nepravidelne po celý rok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: www.futurologia.sk
popis: Odborné semináre pre odbornú i laickú verejnosť s cieľom poskytnúť informácie o aktuálnej domácej i zahraničnej spoločenskej problematike.

====================================================================