Skip to main content

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

SKRATKA: SChemS

Predsedaprof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
Adresa:Radlinského 9, 812 15 Bratislava
Tel.:+421 904 409 426
e-mail:lubomir.svorc@stuba.sk
web:www.schems.sk