Skip to main content

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR

SKRATKA: SUZ

PrezidentIng. Vendelín Íro
Adresa:Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil:+421 905 234 433
e-mail:vendelin.iro@suz.sk
web:www.suz.sk
ViceprezidentIng. Ondrej Zákutný
Mobil:+421 908 738 422
e-mail:ondrej.zakutny@slovnaft.sk
ViceprezidentIng. Michal Žilka
Mobil:+421 905 747 185
e-mail:zilka.m2412@gmail.com