Skip to main content

Slovenská potravinárska vedeckotechnická spoločnosť

Predseda doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Korešpondenčná adresa spoločnosti: FBP SPU Nitra, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Mobil: +421 37 641 4793
e-mail: vladimir.vietoris@uniag.sk

 

Tajomník Ing. Patrícia Martišová
Korešpondenčná adresa: SPU Nitra, Tr. A.Hlinku 2, 949 76  Nitra
e-mail: office@spvts.sk