Skip to main content

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

SKRATKA: SSGK

PredsedníčkaIng. Ľubica Hudecová, PhD. 
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:
e-mail:ssgk@ssgk.sk
web:www.ssgk.sk
TajomníkIng. Dušan Ferianc, EUR ING
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 903 406 504
e-mail:ferianc@zsvts.sk