Skip to main content

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

SKRATKA: SSGK

Predseda Ing. Dušan Ferianc, EUR ING
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 406 504
e-mail: ferianc@zsvts.sk
web: www.ssgk.sk
Podpredsedníčka
a tajomníčka
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. 
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
e-mail: ssgk@ssgk.sk