Skip to main content

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK)

Predseda Ing. Dušan Ferianc, EUR ING
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 406 504
e-mail: ferianc@zsvts.sk
www: www.ssgk.sk

 

Podpredseda
a tajomník
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. 

Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
e-mail: ssgk@ssgk.sk