Skip to main content

Slovenská vákuová spoločnosť

SKRATKA:

Predsedaprof.Ing. Robert Redhammer, PhD.
Adresa:Slov.akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Nám. slobody 11, P.O.Box 7, 811 06  Bratislava
Mobil:+421 918 669 118
e-mail:robert.redhammer@saavs.sk
web:www.saavs.sk/sk/
TajomníkIng. Andrej Vincze, PhD.
Adresa:MLC, Ilkovičova 3, 841 04  Bratislava
Mobil:+421 903 328 453
e-mail:andrej.vincze@ilc.sk