Skip to main content

Slovenská vákuová spoločnosť

Predseda prof.Ing. Robert Redhammer, PhD.
Adresa: Slov.akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Nám. slobody 11, P.O.Box 7, 811 06  Bratislava
Mobil: +421 918 669 118
e-mail: robert.redhammer@saavs.sk
www: www.svs.stuba.sk

 

Tajomník Ing. Andrej Vincze, PhD.
Adresa: MLC, Ilkovičova 3, 841 04  Bratislava
Mobil: +421 903 328 453
e-mail: andrej.vincze@ilc.sk