Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SKRATKA:

PrezidentIng. Milan Šesták
Adresa:Nám. Ľ.Štúra 1, 010 01  Žilina
Mobil:+421 903 440 264
e-mail:ssk@ssk.sk
web:www.ssk.sk
TajomníčkaIng. Viera Kučerová
Adresa:Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava
e-mail:ssk@ssk.sk