Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SKRATKA:

Prezident Ing. Milan Šesták
Adresa: Nám. Ľ.Štúra 1, 010 01  Žilina
Mobil: +421 903 440 264
e-mail: ssk@ssk.sk
web: www.ssk.sk
Tajomník Ing. Viera Kučerová
Adresa: Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava
e-mail: ssk@ssk.sk