Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie

SKRATKA: SSNDT

Predseda Ing. Erich Eckhardt
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 917 715 189
e-mail: ssndt@ssndt.sk
web: www.ssndt.sk
Podpredseda Ing. Rudolf Chyla
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 911 988 081
e-mail: rudolfchyla@gmail.com