Skip to main content

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (SKAS)

Predseda prof.Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Adresa: Katedra KARCH, SvF STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5927 4434
e-mail: monika.rychtarikova@stuba.sk
webstránka: www.skas.sk
Tajomník Ing. Martin Čulík, PhD.
Adresa spoločnosti: DF TUZVO, T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
e-mail: culik@acoustics.sk
   
Tajomník doc.Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Adresa spoločnosti: SvF STUBA, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5927 4434
e-mail: vojtech.chmelik@stuba.sk