Skip to main content

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV

SKRATKA: SKAS

Predsedníčkaprof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Adresa:Katedra KARCH, SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.:
e-mail:monika.rychtarikova@stuba.sk
web:www.skas.sk
TajomníkIng. Martin Čulík, PhD.
Adresa:DF TUZVO, T.G.Masaryka 2117/24, 960 53  Zvolen
e-mail:culik@acoustics.sk
Tajomníkdoc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Adresa:SvF STUBA, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.:
e-mail:vojtech.chmelik@stuba.sk