Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

SKRATKA: SSTP

Predseda prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 247 787
e-mail: dusan.petras@stuba.sk
web: www.sstp.sk
Org.garantka Jana Lehotová Nôtová
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk