Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)

Predseda prof.Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 247 787
e-mail: dusan.petras@stuba.sk
www: www.sstp.sk

 

Org.garant Jana Lehotová Nôtová
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk