Skip to main content

Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS

SKRATKA: SKVR ZSVTS

Predsedadoc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc.
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 948 109 144
e-mail:molnar.pav@gmail.com
TajomníkIng. Juraj Slašťan
e-mail:jslastan@gmail.com