Skip to main content

Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS (SKVR ZSVTS)

Predseda (poverený):
doc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc.
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 948 109 144
e-mail: molnar.pav@gmail.com

 

Tajomník Ing. Juraj Slašťan
e-mail: jslastan@gmail.com