Skip to main content

Slovenská vodohospodárska spoločnosť

SKRATKA: SVHS

Predseda Ing. Pavel HUCKO, CSc.
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94 Bratislava
mobil: +421 903 266 136
e-mail: svhsvv@gmail.com