Skip to main content

Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

Aktuálne problémy tvorby grafikonu osobnej železničnej dopravy

Podujatie sa uskutoční v stredu 3. augusta  2022 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

POZVÁNKA