Skip to main content

QUANTUM – príprava teplej vody (25 -27.9.2017, Košice, Žilina a Bratislava)

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia spolu s firmou QUANTUM a ďalšími spolupracujúcimi organizáciami si Vás dovoľuje pozvať na 3 semináre pod názvom „QUANTUM – príprava teplej vody“. Semináre sa uskutočnia:
25.9.2017 – Congress Hotel Centrum, Dom techniky ZSVTS Košice
26.9.2017 – Hotel Dubná skala, Žilina
27.9.2017 – Dom ZSVTS, Bratislava

pozvánka tu