Skip to main content

Sedimenty vodných tokov a nádrží (22.-23.5.2019, Bratislava)

Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) spolu so svojimi partnermi Vás pozýva na IX. konferenciu s medzinárodnou účasťou „Sedimenty vodných tokov a nádrží“, ktorá sa bude konať v dňoch 22.-23.5.2019 v Bratislave.

1.cirkulár pozvánky