Skip to main content

Ďalší certifikát EUR-ACE na Slovensku

ZSVTS ako členská organizácia ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr) prispieva k podpore kvality vysokoškolského technického vzdelávania. Zriadilo svoju organizačnú zložku – Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS), ktoré je 14-ou akreditačnou agentúrou v Európe pre hodnotenie kvality a vydávanie certifikátov so značkou EUR ACE pre technické študijné programy nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Výsledok tejto medzinárodnej akreditácie potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy. V druhej polovici decembra 2018 sa v Dome ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdanie v poradí šiesteho certifikátu so značkou kvality EUR-ACE. Tento certifikát získal inžiniersky študijný program Strojné inžinierstvo, ktorý realizuje Strojnícka fakulta  Technickej univerzity v Košiciach. Na prevzatí certifikátu sa za Strojnícku fakultu TU v Košiciach zúčastnili: prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. garant študijného programu; doc. Ing. Ingrid Delyová, PhD. prodekanka SjF pre pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni štúdia; prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. prodekan SjF pre rozvoj, evaluáciu a koordináciu projektov. Certifikát im odovzdal prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS a predseda AC ZSVTS. Odovzdávania sa za ZSVTS aktívne zúčastnili členovia Metodickej komisie AC ZSVTS, Rady AC ZSVTS a členovia Slovenského národného komitétu FEANI. Vedenie AC ZSVTS na podujatí aktívne zastupovali: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS; predseda Rady AC ZSVTS; doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., ENG PAED-IGIP, predseda Metodickej komisie AC ZSVTS; Ing. Anton Bittner, MBA, riaditeľ ZSVTS a generálny sekretár AC ZSVTS. Obr. zachytáva moment tesne po odovzdaní certifikátu: zľava pp. Segľa, Delyová, Dovica, Petráš. Informácie o EUR-ACE akreditáciách môžete nájsť na webových stránkach ZSVTS i ENAEE: www.zsvts.sk, www.eurace.sk, www.enaee.com