Skip to main content

Správa registratúry (16.3.2016, DT Banská Bystrica)

Pozývame Vás na odborný a konzultačný seminár s témou

SPRÁVA  REGISTRATÚRY  PÔVODCOV  V  ZMYSLE  ZÁKONA  č.266/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a zákon č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Archívne a registratúrne obaly – ochrana, poriadok, úspora. SARA® – možnosti využitia digitálneho archívu, praktické ukážky.

Termín: dňa 16. marca 2016 – streda

Miesto: Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o.,

Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica

Pozvánka