Skip to main content

Správa z 30. jubilejného ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Vykurovanie 2022

Vykurovanie 2022 – jubilejný 30. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Jubilejný 30. ročník vedecko – odbornej medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2022 na tému „Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu“ sa konal v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci v dňoch 14. – 18.2.2022.

Celá tlačová správa

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2021 Ing. Pavlovi Kosovi.
Odovzdanie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2021, ktorú získal Ing. Bohumil Slodičák, PhD.