Skip to main content

V rámci Týždňa VaT ZSVTS zorganizoval odborný seminár „Chémia v praktickom živote“

ZSVTS, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie a Slovenskou spoločnosťou pre životné prostredie,    v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, zorganizoval seminár Chémia v praktickom živote. Podujatie ponúklo prezentácie venované rôznym pohľadom na svet chémie okolo nás, ako by ju mohli vnímať bežní ľudia i odborníci. Uvedené poznatky a skúsenosti by mali prispieť k hlbšiemu upriameniu pozornosti na možnosti, ktoré oblasť chémie  a s ňou súvisiace disciplíny majú, i na ich potenciálnu využiteľnosť v našom živote.

Účastníci podujatia, ktoré sa konalo v Dome ZSVTS, mali možnosť vzhliadnuť vystúpenia organizátorov i laureátov ocenia vedec roka SR: Chémia v globále (doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD., Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie), Environmentálne aspekty analýzy vybraných chemických látok  progresívnou bezkontaktnou metódou merania v technologických procesoch (Ing. Ján Iľko, EUR ING, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie), Zaujímavá história jednej chemickej fabriky na Slovensku (prof. Ing. Karol Jesenák, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave), Pohľad do vnútra nanopórov: od štruktúrnej dokonalosti k funkčným materiálom (prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., vedec roka SR,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach), Moderné technológie v laboratórnej diagnostike (Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, mladá osobnosť vedy, Chemický ústav SAV Bratislava).

Podujatie moderovala Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS. V závere podujatia, prof. Petráš, prezident ZSVTS, odovzdal ocenenie Propagátor vedy a techniky trom osobnostiam, sú to:
PhDr. Miloš Čikovský
zo Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
zo Slovenskej zváračskej spoločnosti