Skip to main content

V rámci Týždňa VaT ZSVTS zorganizoval odborný seminár „Chémia v praktickom živote“

ZSVTS, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie a Slovenskou spoločnosťou pre životné prostredie,    v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, zorganizoval seminár Chémia v praktickom živote. Podujatie ponúklo prezentácie venované rôznym pohľadom na svet chémie okolo nás, ako by ju mohli vnímať bežní ľudia i odborníci. Uvedené poznatky a skúsenosti by mali prispieť k hlbšiemu upriameniu pozornosti na možnosti, ktoré oblasť chémie  a s ňou súvisiace disciplíny majú, i na ich potenciálnu využiteľnosť v našom živote.

Účastníci podujatia, ktoré sa konalo v Dome ZSVTS, mali možnosť vzhliadnuť vystúpenia organizátorov i laureátov ocenia vedec roka SR: Chémia v globále (doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD., Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie), Environmentálne aspekty analýzy vybraných chemických látok  progresívnou bezkontaktnou metódou merania v technologických procesoch (Ing. Ján Iľko, EUR ING, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie), Zaujímavá história jednej chemickej fabriky na Slovensku (prof. Ing. Karol Jesenák, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave), Pohľad do vnútra nanopórov: od štruktúrnej dokonalosti k funkčným materiálom (prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., vedec roka SR,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach), Moderné technológie v laboratórnej diagnostike (Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, mladá osobnosť vedy, Chemický ústav SAV Bratislava).

Podujatie moderovala Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS. V závere podujatia, prof. Petráš, prezident ZSVTS, odovzdal ocenenie Propagátor vedy a techniky trom osobnostiam, sú to:
PhDr. Miloš Čikovský
zo Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
zo Slovenskej zváračskej spoločnosti

 

Your Email address will not be published.