Skip to main content

VEDEC ROKA 2021

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť InterWay, a.s., hlavným partnerom SPP, a.s., partnermi podujatia spoločnosti DATALAN, a.s.SVOP, spol. s r.o.

Slávnostné odovzdávanie ocenení 25. ročníka sa uskutoční 14. júna 2022 od 14,00 hodiny.

Dejiskom bude Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Pozvánka

Za rok 2021 bolo nominovaných 68 osobností. V jednotlivých kategóriách boli ocenení:

V kategórii Mladá vedecká pracovníčka: 

Mgr. Lucia Balážová, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce bol ocenený

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. Z Ústavu informatiky SAV v Bratislave,

V kategórii Inovátor roka bol ocenený

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach

V kategórii Technológ roka bol ocenený

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. z Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

V kategórií Vedec roka ocenený

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava.