Skip to main content

OCENENIE ZSVTS PRE SjF TUKE NA MSV NITRA 2022

Na základe posúdenia prezentácií slovenských univerzít na veľtrhu v Nitre 2022, sa ZSVTS rozhodla udeliť ocenenie Najlepšia vedecko-technická  prezentácia

Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Ocenenie z rúk viceprezidenta  ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie Pavla Radiča a riaditeľa ZSVTS Ivana Janáča prevzal prof. Jozef Živčák, dekan Strojníckej fakulty.

Zľava: prof. Jozef Živčák, dekan Strojníckej fakulty; Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS; Pavol Radič, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
prof. Jozef Živčák, dekan Strojníckej fakulty s cenou ZSVTS za Najlepšiu vedecko-technickú prezentáciu