Skip to main content

VEDEC ROKA SR 2022

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlásili ďalší ročníkoceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2022.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Za rok 2022 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v týchto piatich kategóriách:

• Vedec roka SR / Vedkyňa roka SR
• Mladý vedecký pracovník / Mladá vedecká pracovníčka
• Inovátor roka / Inovátorka roka
• Technológ roka / Technologička roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť InterWay, a.s.,

hlavným partnerom SPP, a.s.,

partnerom podujatia spoločnosť DATALAN, a.s.

Slávnostné odovzdávanie ocenení 26. ročníka sa uskutoční 16. mája 2023. Dejiskom bude Slovenská národná galéria v Bratislave.