Skip to main content

Vyhodnotenie reformného grafikonu vlakovej dopravy

výbor Spoločnosti dopravy SVTS pozýva na prednášku
Vyhodnotenie reformného grafikonu vlakovej dopravy
PREDNÁŠA: Ing. Juraj Oravec
Prednáška sa uskutoční dňa 26. apríla 2023 (streda) v budove GR ŽSR, Bratislava – Klemensova 8.
Začiatok 15.30 hod.