Skip to main content

VEDEC ROKA SR 2023

Vážené dámy a páni,

dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení 27. ročníka podujatia Vedec roka SR. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nasledujúci 28. ročník sa uskutoční pod novým názvom, ktorý bude vyhlásený organizátormi podujatia.

Týmto Vás prosíme o zasielanie nominácií za rok 2023 v jednotlivých kategóriách podujatia:

• Vedec roka/Vedkyňa roka
• Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
• Inovátor roka/Inovátorka roka
• Technológ roka/Technologička roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 29. marca 2024 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia. Po prijatí nominácie Vám zašleme akceptačný e-mail. Pokiaľ nedostanete do dvoch pracovných dní od odoslania nominácie akceptačný e-mail, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom bez príloh.

Štatút, Výzvu na zaslanie návrhov na ocenenie, Návrhový formulár a ďalšie dokumenty a informácie o podujatí nájdete na adrese https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/.