Skip to main content

Zhodnotenie FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2024 Batériové technológie na Slovensku

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky usporiadal dňa 14. marca 2024 v Congress Hoteli Centrum v Košiciach Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 – FITS 2024. Nosnou myšlienkou podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, boli Batériové technológie na Slovensku.

Podujatie spoluotvorili zástupcovia organizátorov:
Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

Odborná časť konferencie ponúkla nasledovných sedem vystúpení:

Perspektívy využívania batériových technológií na Slovensku z pohľadu Slovenskej batériovej aliancie
Andrea STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, Slovenská batériová aliancia

Stav výskumu a inovácií v batériovom sektore na Slovensku a Európskej únii
Maroš HALAMA, FMMR TU Košice

Vývoj Batérií na Slovensku so zameraním na Next-Gen Battery Technology
Michal BUMBÁK, Lukáš PAVLOVEC, INOBAT

V slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 30. výročiu vzniku ZSVTS. Odovzdávanie umocnilo vystúpenie folklórneho súboru Jahodná.

Podujatia, ktoré moderoval pán Benedikt Badánik zo Žilinskej univerzity v Žiline, sa zúčastnilo viac ako 120 osôb, medzi ktorými boli odborníci z rôznych oblastí, zástupcovia akademickej obce, firiem, ako aj študenti zo strednej odbornej školy v Košiciach.

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA FITS 2024:

PREDCHÁDZAJÚCI OZNAM:

dovoľujeme si Vás pozvať na celozväzové podujatie „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 (FITS ´24)“, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Tohtoročná téma je: Batériové technológie na Slovensku. 

Konferencia sa uskutoční 14. marca 2024 v Kongresovom hoteli Centrum v Košiciach.

V rámci konferencie budú slávnostne odovzdané ocenenia Zväzu.

Registrácia na konferenciu prebieha online cez tento link:

Online registrácia: https://forms.gle/dXHMqhco7LBb19nB9

Prosím, aby sa ste v prípade Vášho záujmu, zaregistrovali na toto podujatie najneskôr do 11.3.2024.