Skip to main content

Voľby ZSVTS 2015

Na zasadnutí Rady ZSVTS dňa 24.4.2015 sa konali voľby prezidenta ZSVTS a členov Predsedníctva ZSVTS na ďalšie 3-ročné volebné obdobie.

Za prezidenta ZSVTS bol opätovne zvolený prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. , EUR ING.

Členmi Predsedníctva ZSVTS sa stali: Ing. Božena Tušová, Ing. Pavol Radič, Ing. Dušan Ferianc, doc.Ing. Kamil Cejpek, CSc., doc.Ing. Anna Ujhelyiová, CSc. a doc.Ing. Ondrej Híreš, CSc.