Skip to main content

Správa o činnosti ZSVTS za rok 2014

Správu o činnosti Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za rok 2014 si môžete prečítať alebo stiahnuť tu:  Správa o činnosti ZSVTS za rok 2014