ZSVTS zorganizoval ďalší ročník konferencie FITS 2018

Dňa 15. marca 2018 sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil 12. ročník konferencie nazvanej Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Partnerom podujatia bola spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá vykonáva aktivity v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu v oblasti aplikácie progresívnej technológie SWT (SkyWay Technologies) vo výskumných a projekčných prácach na Slovensku, v oblasti technického rozvoja technológie SWT, a tiež v oblasti tvorby vzdelávacích programov. Tohtoročné podujatie sa konalo  v predvečer pamätného dňa, ktorý stanovil ZSVTS na počesť výročia svojho  vzniku  – Dňa inžinierov  a technikov Slovenska, ktorý si už od roku 2015 pripomíname 17. marca. Ústredná téma FITS 2018 bola: Inžinieri a technici v inovačnom procese.

Podujatie, ktoré otvoril prof. Petráš, prezident ZSVTS, ponúklo 6 zaujímavých príspevkov v dvoch prednáškových blokoch. Účastníci konferencie mali možnosť vzhliadnuť nasledovné vystúpenia:
- Podpora inovatívnych riešení prostredníctvom schém výskumu a vývoja v Slovenskej republike z pohľadu MŠVVaŠ SR (Martin Šponiar, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Inovačný potenciál slovenských výskumných inštitúcií združených v Slovenskej akadémii vied a jeho napojenie na prax (Peter Samuely, Slovenská akadémia vied),
Inovácie ako nevyhnutný nástroj konkurencieschopnosti (Ján Lešinský, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností),
Inovatívna dopravná technológia spoločnosti SkyWay pre 21. storočie (František Solár, Solaris Consult),
Medicínska aditívna výroba – prípadové štúdie a inovatívne prístupy (Radovan Hudák, TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR 2016),
EXPO 2017 Astana (Daniel Šlosár, FBERG TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR 2015).

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.

Účastníci podujatia si mali možnosť prezrieť propagačné materiály a exponáty Slovenských opálových baní, ktoré spolu s ďalšími informáciami a výkladom poskytli zástupcovia spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o.