Asociácia technických diagnostikov SR

====================================================================

názov: Školenia pre certifikáciu pracovníkov technickej diagnostiky
typ: školenia
termín: jar – jeseň 2018
miesto: Dudince, penzión u Mlynárky
kontakt: www.adrsr.sk
popis: Školenia v akreditovaných metódach vibrodiagnostika, tribotechnická diagnostika a infračervená diagnostiky sa uskutočnia v danom termíne alebo podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom podniku. Školenia slúžia ako príprava pracovníkov pred certifikačnou skúškou  na základe ISO 17 024 a plnenia kritérií akreditácie.

====================================================================

názov: DIS 2018 – Diagnostika strojov – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
typ: konferencia
termín: 2.-3.10.2018
miesto: Hotel Centrum Košice
kontakt: atdsr.petkova@gmail.com
popis: XXI. ročník medzinárodnej konferencie, na ktorom sa účastníci dozvedajú nové informácie z moderných metód preventívnej údržby, diagnostiky, postupov a prístrojového vybavenia. Prednášky sú zostavené na základe teórie z akademickej obci, ako i praktické aplikácie technických diagnostikov, údržbárov ale i manažérov v rôznych priemyselných odvetviach.

====================================================================