Asociácia technických diagnostikov SR

====================================================================

názov: Národné fórum údržby 2020
typ: konferencia
termín: 26.5.-27.5.2020
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: r.paulenkova@gmail.com
popis: Asociácia je spoluorganizátorom podujatia, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, zástupcov popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako i odborníkov z akademickej pôdy.

====================================================================

názov: Školenia pre certifikáciu pracovníkov technickej diagnostiky
typ: školenia
termín: júl – september 2020
miesto: Dudince
kontakt: www.adsr.sk
popis: Školenia v akreditovaných metódach vibrodiagnostiky, tribotechnickej diagnostiky a infračervenej diagnostiky sa uskutočnia v termíne jar – jeseň, v mieste penzión u Mlynárky v Dudinciach alebo podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom podniku. Školenia slúžia ako príprava pracovníkov pred certifikačnou skúškou  na základe ISO 17 024 a plnenia kritérií akreditácie.

====================================================================

názov: DIS 2020 – Diagnostika strojov – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
typ: konferencia
termín: leto 2020
miesto: Hotel Centrum Košice
kontakt: atdsr.petkova@gmail.com
popis: XXIII. ročník medzinárodnej konferencie, na ktorom sa účastníci dozvedajú nové informácie z moderných metód preventívnej údržby, diagnostiky, postupov a prístrojového vybavenia. Prednášky sú zostavené na základe teórie z akademickej obci, ako aj z praktických aplikácií technických diagnostikov, údržbárov, ale i manažérov v rôznych priemyselných odvetviach.

====================================================================