Asociácia technických diagnostikov SR

====================================================================

názov: Národné fórum údržby 2019
typ: konferencia
termín: 28.5.-29.5.2019
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: r.paulenkova@gmail.com
popis: Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, zástupcov popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako i odborníkov z akademickej pôdy. ATD SR je spoluorganizátorom podujatia.

====================================================================

názov: Školenia pre certifikáciu pracovníkov technickej diagnostiky
typ: školenia
termín: jar – jeseň 2019
miesto: Dudince
kontakt: www.adrsr.sk
popis: Školenia v akreditovaných metódach vibrodiagnostiky, tribotechnickej diagnostiky a infračervenej diagnostiky sa uskutočnia v termíne jar – jeseň 2019 alebo podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom podniku. Školenia slúžia ako príprava pracovníkov pred certifikačnou skúškou  na základe ISO 17 024 a plnenia kritérií akreditácie.

====================================================================

názov: DIS 2019 – Diagnostika strojov – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Hotel Centrum Košice
kontakt: atdsr.petkova@gmail.com
popis: XXII. ročník medzinárodnej konferencie, na ktorom sa účastníci dozvedajú nové informácie z moderných metód preventívnej údržby, diagnostiky, postupov a prístrojového vybavenia. Prednášky sú zostavené na základe teórie z akademickej obci,ako aj z praktických aplikácií technických diagnostikov, údržbárov ale i manažérov v rôznych priemyselných odvetviach.

====================================================================