Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

====================================================================

názov: 62. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách
typ: konferencia
termín: 8.-9.6.2021
miesto: Kočovce
kontakt: matilda.zemanova@stuba.sk
popis: Konferencia je najstaršie odborné podujatie v oblasti povrchových úprav. Účastníkmi sú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav.

====================================================================

názov: CORROSION TRAINING
typ: školenie
termín: 27.9.2021
miesto: Košice
kontakt: maros.halama@tuke.sk
popis: Podujatie je určené pre mladých vedcov a študentov inžinierskych odborov, aj so zahraničnými lektormi.

====================================================================

názov: Košická korózna konferencia
typ: konferencia
termín: 28.9.2021
miesto: Košice
kontakt: maros.halama@tuke.sk
popis: Stretnutie koróznych odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany úložných zariadení a energetických prevádzok.

====================================================================