Slovenská banícka spoločnosť (SBS)

====================================================================

názov: Banské predpisy a ich aplikácia v praxi
typ: seminár
termín: jún 2018
kontakt: obuke@isternet.sk
popis: Cieľom je zoznámiť účastníkov s novými banskými a súvisiacimi predpismi a ich aplikáciami v praxi

====================================================================

názov: Salamandrové dni Banská Štiavnica
typ: odborné a slávnostné stretnutia
termín: 6.-8.9.2018
miesto: Banská Štiavnica
garant: durbak@hbu.sk, nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
popis: Prezentácia baníckych tradícií a prvej Baníckej akadémie na svete.

====================================================================

názov: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení
typ: konferencia
termín: 18.-21.9.2018
miesto: hotel Permon Podbanské
kontakt: d.marasová39@gmail.com
popis: XX. Medzinárodná konferencia prináša najnovšie poznatky v oblasti používania oceľových lán v baníctve a v ďalších odvetviach priemyslu.

====================================================================

názov: 11. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – Pezinok
typ: odborné a historické stretnutie
termín: 21.-23.9.2018
miesto: Pezinok
garant: primator@pezinok.sk, stefan.granec@centrum.sk zdruzeniebsc@gmail.com
popis: Na stretnutí sa prezentuje banícka história mesta, história banských miest Slovenska, ako aj banských miest zo zahraničia

====================================================================

názov: Biotechnológie a kovy  V. – Biotechnologies and Metals V.
typ: konferencia
termín: september 2018
miesto: Aula ústavov SAV Košice
kontakt: luptakova@saske.sk
popis: Medzinárodná konferencia o biohydrometalurgickom spracovaní surovín a odpadov, bioremediácia ekologicky zaťažených oblastí.

====================================================================

názov: Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie
typ: konferencia
termín: 4.-5.10.2018
miesto: Hotel Repiská, Demänovská dolina
garanti: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk,
popis: Medzinárodné podujatie má za cieľ priniesť analýzu súčasného stavu baníctva a geológie a východiská pre jeho oživenie.

====================================================================

názov: Nové poznatky z oblasti  vŕtania,ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov
typ: konferencia
termín: 12.11.-14.11.2018
miesto: hotel Permon Podbanské
garanti: jan.pinka@tuke.sk
popis: Medzinárodná konferencia o nových poznatkoch v oblasti uhľovodíkoch.

====================================================================

názov: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy
typ: sympózium
termín: november 2018
miesto: Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava
garant: Ing. Hredzák
hredzak@saske.sk
popis: XXVII. vedecké

sympózium  s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú.

====================================================================