Slovenská banícka spoločnosť (SBS)

====================================================================

názov: 10. stretnutie banských  miest a obcí Slovenska – Nová Baňa
typ: odborné a historické stretnutie
termín: 19.-21.5.2017
miesto: Nová Baňa
garant: primator@novabana.sk, zoltan.ven25@gmail.com, zdruzeniebsc@gmail.com
popis: Na stretnutí sa prezentuje banícka história mesta, história banských miest Slovenska, ako aj banských miest zo zahraničia

====================================================================

názov: Banské predpisy a ich aplikácia v praxi
typ: seminár
termín: jún 2017
kontakt: obuke@isternet.sk
popis: Cieľom je zoznámiť účastníkov s novými banskými a súvisiacimi predpismi a ich aplikáciami v praxi

====================================================================

názov: Salamandrové dni Banská Štiavnica
typ: odborné a slávnostné stretnutia
termín: 7.-8.9.2017
miesto: Banská Štiavnica
garant: durbak@hbu.sk, nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
popis: Prezentácia baníckych tradícií a prvej Baníckej akadémie na svete.

====================================================================

názov: Súčasnosť a budúcnosť baníctva
typ: konferencia
termín: 5.-6.10.2017
miesto: Hotel Repiská, Demänovská dolina
garanti: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk, hrabovsky.np@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia prinesie analýzu stavu baníctva a geológie a východiská pre jeho oživenie.

====================================================================

názov: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy
typ: sympózium
termín: 19.-20.10.2017
miesto: Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava
garant: Ing. Hredzák
hredzak@saske.sk
popis: Vedecké sympózium  s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú.

====================================================================