Slovenská banícka spoločnosť (SBS)

====================================================================

názov: Geologická stavba a metalogenéza kremnických vrchov
typ: seminár
termín: 24.-25.3.2019
miesto: Kremnica
kontakt: lubomir.hrasko@geology.sk
popis: Cieľom vedeckého seminára so zahraničnou účasťou je zoznámiť účastníkov s novými poznatkami o geologickej stavbe a metalogenéze Kremnických vrchov.

====================================================================

názov: 12. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
typ: odborné stretnutie
termín: 17.-19.5.2019
miesto: Ľubietová
kontakt: starosta@lubietova.sk
popis: Medzinárodné historické a odborné stretnutie  má za cieľ prispieť k zachovaniu banícko-hutníckej histórie

====================================================================

názov: Banské predpisy a ich aplikácia v praxi
typ: seminár
termín: jún 2019
miesto: Zemplínska Šírava
kontakt: obuke@obuke.sk
popis: Nové banské predpismi a ich aplikácia v praxi

====================================================================

názov: Salamandrové dni Banská Štiavnica
typ: historické stretnutie
termín: 5.-7.9.2019
miesto: Banská Štiavnica
garant: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
popis: Medzinárodné historické stretnutie pomáha zachovať a rozvíjať montánne dedičstvo.

====================================================================

názov: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOINFORMATIKA 2019
typ: konferencia
termín: 10.–13.9.2019
miesto: Wellness hotel Repiská
kontakt: peter.blistan@tuke.sk
popis: Medzinárodná konferencia prinesie skúsenosti a nové poznatky v uvedených odvetviach.

====================================================================

názov: Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie
typ: konferencia
termín: 3.–4.10.2019
miesto: Wellness hotel Repiská
garant: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk
popis: 30. medzinárodná konferencia analyzuje súčasný stav a východiská pre oživenie.

====================================================================

názov: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy
typ: sympózium
termín: november 2019
miesto: hotel Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava
garant: hredzak@saske.sk
popis: XXVIII. medzinárodné sympózium hodnotí stav životného prostredia a opatrenia pre jeho zlepšenie.

====================================================================