Slovenská banícka spoločnosť (SBS)

====================================================================

názov: Banské predpisy a ich aplikácia v praxi
typ: seminár
termín: jún 2020
miesto: Zemplínska Šírava, hotel Chemes
kontakt: obuke@isternet.sk
popis: Nové banské a súvisiace predpisy a ich aplikácia v praxi

====================================================================

názov: Salamandrové dni Banská Štiavnica
typ: odborné a slávnostné stretnutia
termín: september 2020
miesto: Banská Štiavnica
garant: durbak@hbu.sk

====================================================================

názov: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: Grand hotel Permon, Podbanské
kontakt: daniela.marasova@tuke.sk
popis: Najnovšie poznatky v oblasti používania oceľových lán v baníctve a ďalších odvetviach priemyslu.

====================================================================

názov: Biotechnológie a kovy
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: Aula ústavu SAV Košice
kontakt: luptakova@saske.sk
popis: VI. Medzinárodná konferencia o biohydrometalurgickom spracovaní surovín a odpadov, bioremediacia ekologicky zaťažených oblastí.

====================================================================

názov: História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie
typ: konferencia
termín: október 2020
miesto: Hotel Repiská, Demänovská dolina
garant: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk
popis: Analýza súčasného stavu baníctva a geológie, východiská pre ich oživenie vo vzťahu k životnému prostrediu.

====================================================================

názov: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy
typ: sympózium
termín: november 2020
miesto: hotel Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava
garant: hredzak@saske.sk
popis: Vedecké sympózium  s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú.

====================================================================

názov: Nové poznatky z oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov
typ: konferencia
termín: november 2020
miesto: Grand hotel PERMON, Podbanské
garant: jan.pinka@tuke.sk
popis: Medzinárodná konferencia o nových poznatkoch v oblasti uhľovodíkov.

====================================================================