Skip to main content

Konferencia KVTS: SLOVENSKO V MEDZINÁRODNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH VÝSKUMU A VÝVOJA

ZSVTS a MŠVVaŠ SR si Vás dovoľujú pozvať na národnú konferenciu o vede a technike na Slovensku pod názvom:

SLOVENSKO V MEDZINÁRODNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH VÝSKUMU A VÝVOJA

Podujatie sa bude konať v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023.

Konferencia sa uskutoční 18. októbra v Aule SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Bližšie informácie sú uvedené v Pozvánke.

Registrácia na konferenciu prebieha online cez tento link:

Online registrácia: https://forms.gle/ukfPdaVMoPL9fXbw9

Prosím, aby sa ste v prípade Vášho záujmu, zaregistrovali na toto podujatie najneskôr do 13.10.2023.