Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

====================================================================

názov: Jarný seminár: Právny stav retransmisie
typ: seminár
termín: apríl 2020
miesto: Žilina
kontakt: judr.husar@gmail.com
popis: Zmeny legislatívy v oblasti retransmisie, vývoj rokovaní s organizáciami kolektívnej správy autorských diel (OKS) – právna pomoc pre operátorov.

====================================================================

názov: Odborné rokovania s vysielateľmi a OKS o poplatkoch pre operátorov
typ: odborné stretnutia
termín: priebežne rok 2020
miesto: Bratislava
kontakt: lakatos@antik.sk
popis: Cieľom odborných stretnutí je dosiahnuť dohody s prijateľnými podmienkami pre členov SAKT. Spolupráca so zaujímavými komerčnými vysielateľmi pre možné vyjednávanie výhodnejších podmienok pre členov SAKT.

====================================================================

názov: SAKT ročenka 2020
typ: publikačná činnosť
termín: júl 2020
kontakt: j.oravec@vus.sk
popis: Cieľom publikácie je poskytnúť operátorom aktualizované všeobecné údaje, potrebné pre ich celoročné aktivity (stanovy SAKT, kontakty na poskytovateľov obsahu a inštitúcie, technické normy), odborné články.Cieľom je tiež prispieť k spolupráci pri príprave odborných seminárov a udržiavanie webovej stránky.

====================================================================

názov: Jesenný seminár: Ako ďalej s retransmisiou
typ: seminár
termín: október 2020
miesto: bude upresnené
kontakt: verbich@vuki.sk
popis: Cieľom je oboznámiť operátorov s rôznymi druhmi programových služieb (obsahu), s možnými formami prezentácie obsahu koncovým zákazníkom a predstaviť nástroje na správu zákazníkov. 

====================================================================