Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

====================================================================

názov: Zimný seminár: Právny stav retransmisie
typ: seminár
termín: marec 2018
miesto: Žilina
kontakt: judr.husar@gmail.com
popis: Zmeny legislatívy v oblasti retransmisie, vývoj rokovaní s organizáciami kolektívnej správy autorských diel (OKS) – právna pomoc pre operátorov.

====================================================================

názov: Jarný seminár: Programové služby a formy ich distibúcie, starostlivosť o zákazníka, ochrana osobných údajov (GDPR)
typ: seminár
termín: jún 2018
miesto: Žilina
kontakt: verbich@vuki.sk
popis: Cieľom je oboznámiť operátorov s rôznymi druhmi programových služieb (obsahu), s možnými formami prezentácie obsahu koncovým zákazníkom a predstaviť nástroje na správu zákazníkov.

====================================================================

názov: Odborné rokovania s vysielateľmi a OKS o poplatkoch pre operátorov
typ: odborné stretnutia
termín: priebežne rok 2018
miesto: Bratislava
kontakt: lakatos@antik.sk
popis: Cieľom odborných stretnutí je dosiahnuť dohody s prijateľnými podmienkami pre členov SAKT.

====================================================================

názov: SAKT ročenka 2018
typ: publikačná činnosť
termín: júl 2018
kontakt: j.oravec@vus.sk
popis: Cieľom je poskytnúť operátorom aktualizované všeobecné údaje, potrebné pre ich celoročné aktivity (stanovy SAKT, kontakty na poskytovateľov obsahu a inštitúcie, technické normy), odborné články.

====================================================================

názov: Jesenný seminár: OTT riešenia
typ: seminár
termín: október 2018
miesto: Bratislava
kontakt: j.oravec@vus.sk
popis: Cieľom je oboznámiť účastníkov s novými trendami a technológiami z oblasti OTT služieb. OTT služby predstavujú distribúciu audio alebo video obsahu a ďalších médií cez Internet, bez možnosti poskytovateľa internetového pripojenia kontrolovať prenášaný obsah.

====================================================================