Skip to main content

Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku

====================================================================

názov: Základný kurz na prácu s chladivami
typ: školenie
termín: rok 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: Aktualizačné školenie a skúšky na F plyny
typ: školenie a skúšky
termín: januar – december 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: Školenie a skúšky na F plyny
typ: školenie a skúšky
termín: februar 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: TEPELNÉ ČERPADLÁ PODĽA EUCERT A PODĽA ZÁKONA
typ: školenie a skúšky
termín: február 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti návrhu a inštalácie tepelných čerpadiel podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: Školenie a skúšky na F plyny
typ: školenie a skúšky
termín: február – december 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych a technických noriem pre odborníkov z Maďarska.

====================================================================

názov: Výstavný stánok, poradenstvo na Racioenergii
typ: výstava
termín: 24.-28.3.2021
miesto: Incheba Bratislava
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Poradenstvo ku chladivám, chladiacim okruhom a tepelným čerpadlám.

====================================================================

názov: Dni novej techniky
typ: výstava a seminár
termín: 26.3.2021
miesto: Incheba Bratislava
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ zhrnúť súčasný stav vo vyjadrení sezónnych chladiacich a vykurovacích faktorov, vo vývoji a nahradzovaní halogenovaných chladív, v predaji chladív, komponentov, servisného náradia.

====================================================================

názov: 28 rokov SZ CHKT
typ: stretnutie počas VZ
termín: 26.3.2021
miesto: Incheba Bratislava
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ prediskutovať s odborníkmi, investormi, užívateľmi oblasti vhodných aplikácií chladív a tepelných čerpadiel podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: Oceňovanie študentských prác, výrobkov a EKOSERVISU
typ: výstava a seminár
termín: 26.3.2021
miesto: Incheba Bratislava
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ oceniť v spolupráci a na základe hodnotenia SVIIR ako nezávislej organizácie najlepšie študentské práce, výrobky a ekoservis vyjadrený najmä cez množstvo zhodnotených chladív.

====================================================================

názov: LEAKLOG
typ: školenie
termín: 10.4.2021
miesto: SZCHKT Šamorín, STU Bratislava, IIR konferencia
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti elektronickej evidencie práce s programom Leaklog. Súčasťou je kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov, vývev.

====================================================================

názov: Informačné dni
typ: výstava
termín: 2. polrok 2021
miesto: Agrokomplex Nitra, SOŠ remesiel v Bratislave
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Účasť na výstave Mladý tvorca je cielená k propagácii učebného a študijného odboru chladiarenský mechanik.

====================================================================

názov: LEAKLOG
typ: školenie
termín: október 2021
miesto: SZCHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti elektronickej evidencie práce s programom Leaklog. Súčasťou je kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov, vývev.

====================================================================

názov: Chladivá a chladiace okruhy
typ: konferencia
termín: október 2021
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Medzinárodné podujatie má za cieľ stretnutie odborníkov v oblasti vývoja kompresorov a ich uplatnenia s rôznymi chladivami v chladiacich okruhoch pre  chladenie, mrazenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá podľa právnych a technických noriem. Na konferencii budú najlepším príspevkom a výrobkom udelené medaile Aurela Stodolu a čestné uznania.

====================================================================

názov: Montáž, opravy a revízie chladiacich okruhov ako VTZ tlakové
typ: školenie
termín: november 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti bezpečnosti práce s tlakovými zariadeniami.

====================================================================

názov: Školenie a skúšky na F plyny
typ: školenie a skúšky
termín: november 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
garant: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: Školenie a skúšky na SF6
typ: školenie a skúšky
termín: november 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
garant: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s izolačným plynom SF6 podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: Tepelné čerpadlá podľa EUCERT a podľa zákona
typ: školenie a skúšky
termín: december 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti návrhu a inštalácie tepelných čerpadiel podľa právnych a technických noriem.

====================================================================

názov: SPRÁVY SZ CHKT, ZBORNÍKY, OCENENIA
termín: rok 2021
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: V roku 2021 vydá SZ CHKT 8 časopisov  s názvom SPRÁVY SZ CHKT a zborníky abstraktov z dvoch konferencií.

====================================================================

názov: Montáž, opravy a revízie chladiacich okruhov ako VTZ plynové
typ: školenie
termín: rok 2021
miesto: SZ CHKT Šamorín
kontakt: szchkt@szchkt.org
popis: Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti bezpečnosti práce.

====================================================================