Skip to main content

Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky

====================================================================

názov: OPAKOVACIA  PRÍPRAVA  ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ
typ: školenie
termín: marec 2021
miesto: Strelecký zväz SR, Bratislava
kontakt: viera.gersova@adapt.sk; jan.kandrac@riskconsult.sk
popis: Odborná opakovacia príprava v rozsahu 40 hodín k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III).

====================================================================

názov: Základný kurz špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
typ: školenie
termín: predbežne marec – máj 2021
miesto: Strelecký zväz SR, Bratislava
kontakt: viera.gersova@adapt.sk; jan.kandrac@riskconsult.sk
popis: Odborná základná príprava  v rozsahu 160 hod   k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III).

====================================================================

názov: OPAKOVACIA  PRÍPRAVA ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ
typ: školenie
termín: september 2021
miesto: Strelecký zväz SR, Bratislava
kontakt: viera.gersova@adapt.sk; jan.kandrac@riskconsult.sk
popis: Odborná  opakovacia príprava  v rozsahu 40 hodín  k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III).

====================================================================

názov: FIRE SAFETY 2021
typ: seminár
termín: 13.-15.10.2021
miesto: Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
kontakt: jan.kandrac@riskconsult.sk; michal.senovsky@spbi.cz
popis: Medzinárodný odborný seminár špecialistov v oblasti požiarnej bezpečnosti jadrových elektrární  zameraný na výmenu najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

===================================================================