Slovenská asociácia strojných inžinierov

====================================================================

názov: Akadémia k 160. výročiu narodenia Aurela Stodolu
typ: konferencia
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: lubomir.soos@stuba.sk
popis: Medzinárodná odborná konferencia o spomienke na rodáka, významného  fyzika, technika, konštruktéra, vynálezca, zakladateľa teórie parných a plynových turbín.

====================================================================

názov: TOP 2019
typ: konferencia
termín: máj 2019
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: lubomir.soos@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva. Technológie a stroje na spracovanie odpadu rôzneho druhu.

====================================================================

názov: Študijno-tematický zájazd na konferenciu
typ: tematický zájazd
termín: máj 2019
miesto: bude určené
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie.

====================================================================

názov: Perspektívy a rozvoj slovenského strojárstva
typ: konferencia
termín: november 2019
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Konferencia venovaná strojárskym technológiám, konštrukcii a výrobným systémom.

====================================================================

názov: Náklady na teplo z rôznych tepelných zdrojov a všeobecné zásady pre znižovanie nákladov na teplo
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: frantisek.urban@stuba.sk

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: účasť na medzinárodných súťažiach
termín: rok 2019
kontakt: lubos.magdolen@stuba.sk
popis: Aktívna účasť mladých technikov na budovaní študentských pretekárskych automobilov a účasť na pretekoch typu “Študentská formula”.

====================================================================

názov: Prednášky
typ: stretnutie a prednáška
termín: každá prvá streda v mesiaci o 14.00 hod.
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk, lucia.ploskunakova@stuba.sk
popis: Stretnutie členov a sympatizantov Klubu SASI Bratislava zahrňujúce úvodnú prednášku na odbornú tému z oblasti vedných odborov pestovaných na SjF STU; diskusiu k téme prednášky. Podobné stretnutia sa budú konať pod gesciou Klubu SASI v Košiciach a Klubu SASI v  Žiline.

====================================================================

názov: Prednášky na propagáciu techniky na SOŠ
typ: prednášky
termín: rok 2019
miesto: Bratislava, Košice
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: SASI usporiada prednášky pre propagáciu techniky na stredných odborných školách technického zamerania v Bratislave a v Košiciach.

====================================================================