Slovenská asociácia strojných inžinierov

====================================================================

názov: APLIMAT 2018
typ: konferencia
termín: 6.-8.2.2018
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: viera.zahonova@stuba.sk
popis: 17. medzinárodná vedecká konferencia o aplikovanej matematike, ktorá poskytne priestor na prezentáciu  výsledkov svojej práce na medzinárodnom fóre, možnosti na neformálne diskusie.

====================================================================

názov: TOP 2018
typ: konferencia
termín: máj 2018
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: lubomir.sos@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva.

====================================================================

názov: Študijno-tematický zájazd na konferenciu
typ: tematický zájazd
termín: máj 2018
miesto: bude určené
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie.

====================================================================

názov: Výstava EMO
typ: tematický zájazd
termín: september 2018
miesto: Hannover, Nemecko
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Účasť na medzinárodnej výstave EMO.

====================================================================

názov: Technológie 2018
typ: konferencia
termín: november 2018
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná strojárskym technológiám.

====================================================================

názov: Náklady na teplo z rôznych tepelných zdrojov a všeobecné zásady pre znižovanie nákladov na teplo
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: frantisek.urban@stuba.sk

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: účasť na súťaži
termín: rok 2018
kontakt: lubos.magdolen@stuba.sk
popis: Aktívna účasť mladých technikov na budovaní študentských pretekárskych automobilov a účasť na pretekoch typu “Študentská formula”.

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: exkurzia
termín: rok 2018
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk

====================================================================

názov: Prednášky
typ: stretnutie a prednáška
termín: každá prvá streda v mesiaci o 14.00 hod.
miesto: SjF STU Bratislava
popis: Stretnutie členov a sympatizantov Klubu SASI Bratislava zahrňujúce úvodnú prednášku na odbornú tému z oblasti vedných odborov pestovaných na SjF STU; diskusiu k téme prednášky. Podobné stretnutia sa budú konať pod gesciou Klubu SASI v Košiciach a Klubu SASI v  Žiline.

====================================================================