Slovenská asociácia strojných inžinierov

====================================================================

názov: TOP 2020
typ: konferencia
termín: máj 2020
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: lubomir.soos@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva. Technológie a stroje na spracovanie odpadu rôzneho druhu.

====================================================================

názov: Študijno-tematický zájazd na konferenciu
typ: tematický zájazd
termín: máj 2020
miesto: bude určené
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie.

====================================================================

názov: Perspektívy a rozvoj slovenského strojárstva
typ: konferencia
termín: november 2020
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Konferencia venovaná strojárskym technológiám, konštrukcii a výrobným systémom.

====================================================================

názov: Náklady na teplo z rôznych tepelných zdrojov a všeobecné zásady pre znižovanie nákladov na teplo
typ: seminár
termín: november 2020
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: frantisek.urban@stuba.sk

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: účasť na medzinárodných súťažiach
termín: rok 2020
kontakt: lubos.magdolen@stuba.sk
popis: Aktívna účasť mladých technikov na budovaní študentských pretekárskych automobilov a účasť na pretekoch typu “Študentská formula”.

====================================================================

názov: Prednášky
typ: stretnutie a prednáška
termín: každá prvá streda v mesiaci o 14.00 hod.
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk, lucia.ploskunakova@stuba.sk
popis: V rámci Klubových stretnutí členov a sympatizantov Klubu SASI Bratislava sa uskutoční úvodná prednáška na odbornú tému z oblasti vedných odborov pestovaných na SjF STU, následne bude k nej diskusia. Téma prednášok, čas a miesto konania sa určí dodatočne.

====================================================================