Skip to main content

Slovenská vákuová spoločnosť

====================================================================

názov: Vybrané prednášky z oblasti vákua
typ: semináre
termín: máj – november 2021
miesto: Bratislava
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: Spoločnosť organizuje odborné semináre spolu s vybranými prednáškami z vákuovej problematiky.

====================================================================

názov: Škola vákuovej techniky
typ: konferencia
termín: 12.-15.10.2021
miesto: hotel Trigan, Štrbské Pleso
kontakt: andrej.vincze@ilc.sk
popis: Ide o vedeckú konferenciu s príspevkami z výskumu, ktorý súvisí s vákuom, okrem výskumných pracovníkov dôraz na doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

====================================================================

názov: Kurz vákuovej techniky
typ: kurz
termín: 12.-15.10.2021
miesto: hotel Trigan, Štrbské Pleso
kontakt: skolavt@gmail.com
popis: Kurz vákuovej techniky pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov, ale aj technikov z priemyslu.

====================================================================

názov: Prednášky expertov zo zahraničia
typ: prednášky
termín: rok 2021
miesto: STU Bratislava
kontakt: viliam.vretenar@stuba.sk; marian.vesely@stuba.sk
popis: SVS pripravuje prednášky významných expertov zo zahraničia, ktoré sa uskutočnia v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

====================================================================

názov: Odpoludnia otvorených dverí
typ: semináre
termín: rok 2021
miesto: Bratislava, STU
kontakt: viliam.vretenar@stuba.sk; marian.vesely@stuba.sk
popis: Propagácia vákuových odvetví smerom na stredné školy – odpoludnia otvorených dverí organizovaných v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU Bratislava pre gymnáziá.

====================================================================

názov: Odborné exkurzie I
typ: exkurzie
termín: rok 2021
miesto: Centrum STU pre nanodiagnostiku
kontakt: viliam.vretenar@stuba.sk; marian.vesely@stuba.sk
popis: Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnych zariadeniach ARM TEM mikroskopu a Augerovho spektrometra.

====================================================================

názov: Odborné exkurzie II
typ: exkurzie
termín: rok 2021
miesto: CVTI – Medzinárodné laserové centrum
kontakt: andrej.vincze@ilc.sk
popis: Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnom zariadení SIMS v Medzinárodnom laserovom centre.

====================================================================