Slovenská cestná spoločnosť

====================================================================

názov: Cestná konferencia 2020 – 30 rokov Slovenskej cestnej spoločnosti
typ: konferencia
termín: 24.-25.3.2020
miesto: Bratislava
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Podujatie je významnou platformou na informovanie odbornej verejnosti o situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku. Sprievodnou aktivitou konferencie je vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže.
pozvánka:
prihláška:

====================================================================

názov: Témy svetových cestných kongresov PIARC (ABu Dhabi, Praha)
typ: seminár
termín: 24.-4.2020
miesto: ČR
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom seminára je informovať odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch a záverov zo Svetového cestného kongresu, ktorý sa uskutočnil v októbri 2019 v Abu Dhabi. Seminár je organizovaný v spolupráci s partnerskou organizáciou v ČR.

====================================================================

názov: XXI. Dopravno-inžinierske dni
typ: seminár
termín: 27.-28.5.2020
miesto: Mikulov
kontakt:
prihlášky:
bystrik.bezak@stuba.sk
www.dopravneinzenyrskedny.cz
popis: Cieľom seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch a skúsenostiach z oblasti dopravného inžinierstva.
pozvánka:

====================================================================

názov: VII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
typ: seminár
termín: 3.-4.6.2020
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: hronsky@cestami.eu
popis: Seminár poskytuje priestor na prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti zimnej údržby pozemných komunikácií.

====================================================================

názov: Cestárske kariérne dni
typ: Informačné dni
termín: september 2020
miesto: Bratislava, Žilina, Košice
kontakt: popelka@cestnaspol.sk
popis: Cieľom podujatia je motivovať študentov končiacich ročníkov stredných škôl pomôcť im zorientovať sa na trhu práce a informovať ich o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

====================================================================

názov: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: Starý Smokovec
kontakt: daniela.canigova@ssc.sk
popis: Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre odbornú verejnosť na odovzdávanie si vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy.

====================================================================

názov: Dni slovenských cestárov
typ: konferencia
termín: 15.–16.10.2020
miesto: Prešovský samosprávny kraj
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom podujatia je poukázať na aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestného staviteľstva na Slovensku a zároveň popularizovať cestársku profesiu u verejnosti.

====================================================================

názov: RODEO V4
typ: súťaž
termín: 25.–27.10.2020
miesto: Slovensko
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom podujatia je poukázať na náročnosť povolania vodičov vozidiel zimnej údržby, spropagovať túto profesiu, šíriť osvetu, povedomie a dobré meno  cestárskej profesii. Zakladajúcimi krajinami sú krajiny V4 – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko. Súťaž sa koná každý rok v inej krajine.

====================================================================

názov: Seminár Ivana Poliačka – jubilejný XXV. seminár
Cestné staviteľstvo – súčasnosť a perspektívy
typ: konferencia
termín: 18.-20.10.2020
miesto: Jasná
kontakt: andrea.zuzulova@stuba.sk
popis: Podujatie má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných stavebných materiáloch a o nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

====================================================================