Slovenská cestná spoločnosť

====================================================================

názov: Cestná konferencia
typ: konferencia
termín: 27.–28.3.2018
miesto: Bratislava
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Podujatie je významnou platformou na informovanie odbornej verejnosti o situácii
v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku.

====================================================================

názov: Dopravno-inžinierske dni
typ: seminár
termín: 6.–7.6.2018
miesto: Mikulov
kontakt: bystrik.bezak@stuba.sk
popis: Cieľom seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch a skúsenostiach z oblasti dopravného inžinierstva.

====================================================================

názov: Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
typ: seminár
termín: 6.–7.6.2018
miesto: Turčianske Teplice
kontakt: hronsky@cestami.eu
popis: Seminár poskytuje priestor na prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti zimnej údržby pozemných komunikácií.

====================================================================

názov: Cestárske kariérne dni
typ: Informačný deň
termín: september 2018
miesto: Bratislava
kontakt: fabianova@cestnaspol.sk
popis: Cieľom podujatia je motivovať študentov končiacich ročníkov stredných škôl pomôcť im zorientovať sa na trhu práce a informovať ich o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

====================================================================

názov: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
typ: konferencia
termín: september 2018
miesto: Nový Smokovec
kontakt: daniela.canigova@ssc.sk
popis: Cieľom je poskytnúť priestor pre odbornú verejnosť na odovzdávanie si vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy.

====================================================================

názov: Dni slovenských cestárov
typ: konferencia
termín: 11.–12.10.2018
miesto: Košice
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom podujatia je poukázať na aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestného staviteľstva na Slovensku a zároveň popularizovať cestársku profesiu u verejnosti.

====================================================================

názov: Seminár Ivana Poliačka
typ: konferencia
termín: 22. – 23. november 2018
miesto: Jasná
kontakt: andrea.zuzulova@stuba.sk
popis: Podujatie má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných stavebných materiáloch a o nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

====================================================================