Skip to main content

Slovenská spoločnosť údržby

====================================================================

názov: Národné fórum údržby 2021
typ: konferencia
termín: 25.-26.5.2021
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako i odborníkov z akademickej pôdy. Medzinárodné podujatie ponúka platformu na prezentáciu skúseností a progresívnych metód a riešení,  uplatňovaných v náročných podmienkach údržby. Cieľom je tiež predstaviť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

====================================================================

názov: Údržba a automotive
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: Nitra
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Cieľom konferencie je oboznámenie sa s možnosťami využitia skúseností v údržbe v spoločnostiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel SR.

====================================================================

názov: Bezpečnosť v údržbe
typ: seminár
termín: rok 2021
miesto: bude určené
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Cieľom seminára je poukázať na najdôležitejšie faktory zabezpečenia bezpečnosti v údržbe, charakterizovať vplyvy a dôsledky.

====================================================================

názov: ÚDRŽBA – časopis
typ: časopis
termín: rok 2021
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Slovenská spoločnosť údržby plánuje v rámci 21. ročníka vydať ďalšie čísla svojho časopisu venovaného problematike údržby.

====================================================================