Slovenská lesnícka spoločnosť

====================================================================

názov: Aktuálne problémy v ochrane lesa´2019
typ: konferencia
termín: 31.1.-1.2.2019
miesto: Kongresové centrum Kúpele, Nový Smokovec
kontakt: kunca@nlc.sk.org
popis: Ďalší ročník medzinárodnej konferencie poskytne účastníkom aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa a výskyte škodlivých  činiteľov u nás a v okolitých krajinách.

====================================================================

názov: Lesné semenárstvo, škôlkárstvo a umelá obnova lesa
typ: seminár
termín: jún 2019
miesto: hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
kontakt: miriamsuskova@gmail.com
popis: Prezentácia poznatkov zo semenárstva, škôlkárstva a umelej obnovy lesa s akcentom na získavanie a využívanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov.

====================================================================

názov: Súčasné problémy v zakladaní a pestovaní lesa´2019
typ: konferencia
termín: september 2019
miesto: Liptovský Mikuláš
kontakt: bednarova@nlcsk.org
popis: Legislatíva týkajúca sa lesného reprodukčného materiálu, najnovšie výsledky výskumu v oblasti zakladania, pestovania lesa a produkcie lesných porastov.

====================================================================

názov: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR
typ: konferencia
termín: december 2019
miesto: NLC Zvolen
kontakt: mkovalcik@nlcsk.org
popis: Podujatie je zamerané na ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva na Slovensku. Poskytne analýzu ekonomických výsledkov v štátnych a neštátnych lesoch SR za uplynulé obdobie. Podá informáciu  o výskume v oblasti ekonomiky LH  SR.

====================================================================