Slovenská lesnícka spoločnosť

====================================================================

názov: Aktuálne problémy v ochrane lesa´2018
typ: konferencia
termín: 1.-2.2.2018
miesto: Kongresové centrum Kúpele, Nový Smokovec
kontakt: kunca@nlc.sk.org
popis: Cieľom 27. ročníka medzinárodnej konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa na Slovensku a porovnať ich so situáciou v Českej republike a v Poľsku; informovať o zdravotnom stave lesov neštátnych vlastníkov v chránených územiach; o zdravotnom stave dubín;  o možnostiach využitia dronov v ochrane lesa a elektronizácii služieb lesnej ochranárskej služby; o výsledkoch riešenia výskumných projektov.

====================================================================

názov: Lesné seminárstvo, škôlkárstvo a umelá obnova lesa
typ: seminár
termín: jún 2018
miesto: hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
kontakt: miriamsuskova@gmail.com
popis: Cieľom seminára je informovať účastníkov o najnovších poznatkoch v oblasti semenárstva, škôlkárstva a umelej obnovy lesa u nás a v zahraničí, vrátane ochrany lesného  reprodukčného materiálu proti škodlivým činiteľom, získavanie, prenos a využívanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu.

====================================================================

názov: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa= 2018
typ: konferencia
termín: október 2018
miesto: Liptovský Mikuláš
kontakt: bednarova@nlcsk.org
popis: Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom najnovšie poznatky a výsledky výskumu v oblasti zakladania a pestovania lesa, zamerané na optimálnu produkciu lesných porastov. Podujatie poskytuje platformu pre odbornú diskusiu výskumných pracovníkov s účastníkmi z lesnej prevádzky.

====================================================================

názov: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR
typ: konferencia
termín: december 2018
miesto: NLC Zvolen
kontakt: mkovalcik@nlcsk.org
popis: Podujatie je zamerané na ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva na Slovensku. Poskytne analýzu ekonomických výsledkov v štátnych a neštátnych lesoch SR za rok 2017 a priestor pre diskusiu k nim. Program obsahuje tiež informácie o riešení aktuálnych problémov v lesnom hospodárstve  SR.

====================================================================